Locatie: Vuurbloem 31 7322 TS Apeldoorn;


Tijd: Van 14.00 – 16.00 uur;


Wanneer: 1e zondagmiddag van de maand (in maart, bij uitzondering, de 2e zondagmiddag van de maand)

.

Kosten: € 15,00


N.B: Graag van te voren opgeven. 

Brigit komt je wakker kussen 

zondagmiddag 5 februari 


Het feest Imbolc, werd op 1 februari in de archaïsche Ierse Keltische traditie gevierd en was gewijd aan Moeder Aarde die het kind in zich draagt. Er was een notie van het ontwaken van de natuur…het voorjaar is nog niet zichtbaar maar toch al voelbaar in de lucht. De Keltische soevereine vuurgodin Brigit wordt tijdens dit feest verwelkomt en hulde gebracht. 


De lente nadert en we ontwaken uit de inkeer, die tekenend is voor de natuur in de winter. Het 

daglicht en de warmte nemen toe. Brigit komt vandaag naar je toe om de winter dufheid, de stofnesten in je hoofd te verdrijven en je inspiratie te ontsteken! `


Aan de hand van diverse rituelen gaan we de energie van Brigit ervaren…zodat we haar strakjes mee naar huis nemen en zei de komende maand in jou haar helende werk kan doen. Als inspiratie wordt een hand -out uitgereikt. 

De Godin in jezelf wakker kussen…

Zondagmiddag workshop

Voor deze workshop’s is steeds gekozen voor een vrouwelijk personage uit een mythe of legende.

Dit archetype. De Godin,  weerspiegelt, in de context van het verhaal, de atmosfeer van het jaargetijde.


Naar aanleiding van de vertelling en de introductie verkennen we de betrokken Godin via diverse werkvormen. Tenslotte worden onze gezamenlijke wijsheden bekrachtigd in een ritueel.

Wanneer het weer het toelaat kunnen we ook desgewenst buiten werken (ik woon tegenover het Mheenpark).


Na afloop krijgt een ieder de beschrijving mee van de betekenis van het betreffende vrouwelijke archetype met daarbij suggesties voor toepassingen van haar eigenschappen. Daardoor kan haar betekenis ‘gestalte’ krijgen in de maand die voor je ligt. 

Programma Godinnen 2023: 

• 5 februari Brigit ( Ierland ) – “Je inspiratie ontsteken”;


• 12 maart* Lilith ( Israël) “Storm buiten en onstuimigheid van binnen”(“maart roert zijn staart”);


• 2 april Ostara/Eostre (Duitsland) “Jouw potentie”;


• 7 mei Bastet: (Egypte) “Spel en creativiteit”;


• 4 juni Aphrodite (Griekenland) “Liefde en schoonheid”;

 

• 2 juli Cerridwen (Wales) “Transformatie’;


• 3 sept Demeter (Griekenland) “De hoorn des overvloed


• 1 oktober Hestia (Griekenland) “Thuis in jezelf …thuis in de wereld”;


• 5 november Kali ( India)“Je schaduw” ;


• 3 december Hekate (Griekenland/Rome )“Godin van intuïtie & magie”