Foto: Barbara van der Linde

Zin beleven

In "Zin beleven"  staat een methodiek centraal om de zin te verstaan van mensen die het moeilijk vinden om hun zin te communiceren. Ik heb eertijds deze methodiek ontwikkeld voor de zorg van mensen met een verstandelijke beperking.

Het blijkt dat deze methodiek ook heel bruikbaar is om de zin te verstaan van mensen met dementie. 


Maar ook leent deze methodiek zich om op een snelle manier de dynamiek van een team in kaart te brengen. Onze zingeving en zinbeleving bepalen  immers ook onze drijfveren. Met deze methodiek wordt deze beleving expliciet gemaakt, waardoor ook de drijfveren van individuele teamleden inzichtelijk worden.  Daardoor kunnen we ook helder krijgen wat een team nodig heeft om op een meer gebalanceerde manier samen te werken.


Je kunt het boek hier bestellen. 
ISBN:
902441470 9

Dochters van de maan

De menstruatie in mythen en in de moderne maatschappij

Dit boek illustreert dat de cyclus van de menstruatie, door de maand heen onderscheiden fasen heeft. Deze fasen zijn vergelijkbaar met het ritme van de seizoenen. 


|Dit ritme van 'opgaan (lente), blinken (zomer) en verzinken (herfst) waarna de verstilling van de winter zijn intrede doet zien we ook terug in mythen, sprookjes en volksverhalen.

In dit boek worden, als equivalent, hier voorbeelden van gegeven. 


Ik geef in dit boek tal van oefeningen om vrouwen dichter bij hun authentieke vrouw zijn te laten komen.


Je kunt het boek hier bestellen.

 ISBN: 90 6963 6476


Leef de missie van je ziel


Ik ga er vanuit dat je een essentie hebt dat geleefd wil worden. Toch raakt deze essentie onder invloed van je conditionering  vaak versluierd.  


In het eerste deel neem ik je, aan de hand van allerlei opdrachten mee in een zoektocht naar je essentie.  


In het twee deel laat ik je zien op welke wijze we de expressie van onze essentie vaak saboteren. Een te strakke identificatie met het ego, zelf belemmerende overtuigingen en verwondingen van ons innerlijk kind kunnen daar bijvoorbeeld een rol in spelen.


In het derde deel word je gestimuleerd om je essentie tot expressie te brengen.  Ik zal je praktische suggesties geven hoe je de wet van de aantrekkingskracht voor je kan laten werken zodat je het beste van jezelf werkelijk kunt leven. 


Dit boek zal in het najaar  van 2022 verschijnen.